Taallessen

Nederlandse taallessen op Demet TV

Kijk en leer Nederlands met Demet TV.

Woont u in Amsterdam? Dan kunt u op Demet TV kijken naar Nederlandse taallessen. Daarmee krijgt u de mogelijkheid om op een simpele en leuke manier Nederlands te leren.

De taallessen vindt u ook op onze video-website:

Inburgeren met een portfolio

Als u moet inburgeren, kunt u dit doen door te oefenen met de taal in situaties. Situaties zijn bijvoorbeeld: in gesprek zijn met de huisarts, je kind inschrijven bij een peuterspeelzaal, praten met de leerkracht, een paspoort aanvragen. Het gaat om situaties die voor iedereen in Nederland belangrijk zijn. Van het oefenen verzamelt u bewijzen: u moet laten zien dat u echt in die situatie gepraat heeft.

Als u genoeg bewijzen heeft, kunt u een examen aanvragen. Op het examen wordt gekeken of de bewijzen goed genoeg zijn. Er is ook een gesprek over de bewijzen Nederland. Zijn uw bewijzen goed én gaat het gesprek goed, dan bent u geslaagd voor dat het praktijk deel van het Inburgeringsexamen.

U kunt bewijzen verzamelen in drie gebieden:
• Werk. Bijvoorbeeld: praten met collega’s.
• Onderwijs, Gezondheid, Opvoeding (OGO) Bijvoorbeeld: een afspraak maken met de tandarts.
• Burgerschap. Bijvoorbeeld: uw rijbewijs verlengen.
U moet dingen kunnen doen. Dit zijn de CH’s: cruciale handelingen. Als u alles van een CH goed kunt, dan kunt u uw bewijs hiervoor halen.

Het portfolio

Alle bewijzen bij elkaar zijn een portfolio. U kiest in welk domein u de meeste bewijzen wilt verzamelen: Werk, OGO of Burgerschap. U bent klaar met uw portfolio als u 30 bewijzen hebt verzameld.
Als u alle bewijzen hebt verzameld, moet u uw portfolio laten controleren. En als u 30 goede bewijzen in uw portfolio heeft, krijgt u een panelgesprek. Dit is een gesprek over de bewijzen. Het panelgesprek is op een school of in een examencentrum van IB-Groep. U moet uw portfolio meenemen naar dit gesprek. U moet laten zien welke bewijzen u hebt verzameld. En dat u ze op een eerlijke manier hebt verzameld. U moet ook laten zien dat u voldoende Nederlands hebt geleerd. U moet niet alleen praten over de bewijzen die u hebt verzameld. U moet ook iets opschrijven.

De beoordeling van de school of IB-Groep is heel belangrijk. Als u een voldoende hebt, dan bent u voor de helft van het inburgeringsexamen geslaagd. Voor het praktijkdeel. U moet nu alleen nog slagen voor het centrale deel van het inburgeringsexamen. Pas als u ook het centrale deel goed hebt gedaan, bent u helemaal geslaagd voor het examen.

De televisielessen en de lesbrieven

De televisielessen sluiten vaak goed aan bij de thema’s van de inburgering. Je kunt de lessen dus gebruiken om te oefenen voor het inburgeringsexamen. In elke les wordt gezegd voor welk bewijs u kunt oefenen, en hoe. U kunt bijvoorbeeld oefenen met woorden en zinnen, of een situatie nadoen.

In de lesbrief ziet u per les voor welke situatie u kunt oefenen. U ziet precies wat u moet kunnen. U kunt aankruisen wat u al kunt. Er zijn ook extra oefeneningen.
Voor meer informatie zie: www.hoemoetikinburgeren.nl

Meer informatie over Nederlands leren? Kijk ook op:

station_nederlands leef_en_leer